INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Nikazahn Kazrasho
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 September 2013
Pages: 36
PDF File Size: 12.7 Mb
ePub File Size: 5.17 Mb
ISBN: 532-3-82684-859-9
Downloads: 69338
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mem

Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kenalpasti keberkesanan semua ibdeks distraktor dalam setiap item ujian. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

  EL LIBRO DE ATRUS PDF

A dan E; pengganggu lemah: Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Jadi pengganggu xan juga perlu diganti. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

A, B dan E; pengganggu lemah: Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Kkb sce analisis item contoh Education. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

  EMFT BOOK BY AMIT SARIN PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Siapakah penulis buka Das Kapital? Published on Jul View Download 0. Pengganggu manakah yang perlu diganti?

Maka indeks kesukarannya adalah: Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Kesukaan Pengiraan Headcount 1 Documents. Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

Kirakan indeks diskriminasi untuk diskriminnasi item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama.

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.